IT gedreven jaarrekeningcontrole

De accountant in het MKB ervaart aan alle kanten de nut, maar ook steeds meer de noodzaak van IT in zijn jaarrekeningcontrole.

Klanten zijn er alleen niet altijd klaar voor. En het is voor veel accountants lastig om efficiënt de juiste controlevraag te stellen en te beantwoorden doordat specifieke kennis en ervaring ontbreken.

Of nu gebruik wordt gemaakt van CaseWare, Unit 4 Auditor of een andere vorm van dossiervoering en of nu wel of niet daadwerkelijk een risicogerichte controle aanpak kantoor breed wordt uitgevoerd, altijd zal een bepaalde mate van standaardisering worden nagestreefd. Het kunnen inspelen op de specifieke situatie bij de klant blijft dus uitermate belangrijk. Dit vraagt dan ook om balans. Voor het vinden van deze balans is kennis en vooral ervaring nodig. Onze IT auditors hebben juist de ervaring om maatwerk te leveren binnen een standaard.

Onze mogelijke diensten:

 • Trainingen
  In een driedaagse training kunnen wij uw meer ervaren collega’s, niveau controle leider, de theoretische basis overbrengen voor het onder begeleiding uitvoeren van IT audits voor de jaarrekeningcontrole. Hierbij behandelen wij de ICT, de IT processen en de IT controles.
 • Coaching
  IT audit is geen trucje of theoretische verhandeling. Je leert het door het te doen en dan bij voorkeur met de juiste begeleiding, zodat er niet te veel leergeld wordt betaald. Middels IT audit coaching op dossierniveau kunnen wij uw medewerkers in een beperkt aantal audit cycli een sterke leercurve laten afleggen. Onze inzet wordt op maat gesneden, afhankelijk van de behoefte en complexiteit.
 • Reviews
  Is coaching gericht op begeleiding voorafgaand en tijdens de uitvoering, de review is achteraf. Zeker wanneer uw medewerkers al wat verder zijn of het minder complexe audits betreft, kan een review een prima middel zijn om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen. Timing is hierbij cruciaal, zodat eventuele herstelwerkzaamheden nog tijdens de controle kunnen plaatsvinden en niet qua timing of budget de controle onder druk gaan zetten.
 • Detachering
  De meest steile leercurve krijgt uw organisatie wanneer een van onze medewerkers integraal onderdeel is van een controle team en hij samen met een van uw medewerkers de werkzaamheden uitvoert. Op deze wijze kunt u binnen afzienbare tijd de meest voorkomende en minder complexe audits zelf uitvoeren.
Vraag vrijblijvend meer informatie aan middels ons contactformulier
of bel: +31 6 15 94 61 42 of mail info@newdayriskservices.nl.