“Otherside at Work verwerkt zeer privacygevoelige gegevens voor grote (internationale) werkgevers en dienstverleners. Zekerheid en veiligheid van de verwerking van deze gegevens is daarmee essentieel. Otherside bezat al sinds 2012 een ISO 27001 certificaat, maar samen met NewDay Risk Services is ook de ISAE3402 Type II verklaring op deze processen toegepast. Naast de constructieve manier van samenwerken is ook de stevige kennis van IT een belangrijk aspect. NewDay is in staat daadwerkelijk kritisch te toetsen en tot op detailniveau te beoordelen of processen en maatregelen op orde zijn.

NewDay heeft Otherside daarnaast begeleid in de AVG-compliancy. De juridische eisen zijn met behulp van NewDay vertaalt naar praktische actiepunten en in te richten processen. Het bewaken van de opvolging hiervan, wordt door NewDay vanuit de rol van onafhankelijke FG ook constructief én proactief ingevuld. Verzoeken om zienswijze kunnen concreet en specifiek worden besproken, waardoor we altijd weten of voorgestelde en uitgevoerde procedures in lijn zijn met de eisen van de AVG.

Als laatste is het voor Otherside kenmerkend in de samenwerking dat NewDay niet alleen kritisch is naar Otherside, maar ook kritisch naar de eigen organisatie kijkt. Hierdoor blijft de samenwerking continu verbeteren, verdiepen en evolueren. Dat maakt NewDay voor Otherside de kritische, vakkundige en prettige partner in de samenwerking.”

Diederik Benders, CEO Otherside at Work