Voor Xcellent zijn de certificeringen voor gegevensbeveiliging en alles wat daarbij hoort essentieel. Hiermee geven we onze klanten, voor wie we de IT infrastructuur beheren,  de verzekering dat we de zaken op orde hebben en voor onszelf een goede nachtrust.
Om de kwaliteit van onze processen op het gebied data security op een nog hoger niveau te brengen zijn we in zee gegaan met New Day risk services.
Doelstelling van de samenwerking is om te komen tot een ISEA3402 type 2 verklaring. Hiermee kunnen we niet alleen verdere verbeteringen aanbrengen in onze databeveiligingsprocessen, tevens geeft deze verklaring de mogelijkheid om onze klanten een aanzienlijke verbetering te bieden in het kader van de accountscontrole op de jaarrekening. Niet alleen de aanwezigheid van processen wordt hiermee geborgd, maar ook de werking. Inmiddels is deze verklaring afgegeven. De heldere visie van New Day is gestoeld op een zeer gedegen kennis van de materie. Hierdoor kan New Day zeer gericht relevante adviezen koppelen aan de audits. De wijze waarop we zijn gaan kijken naar informatiebeveiliging is daadwerkelijk bijgesteld in die zin dat we ons meer zijn gaan richten op “identy en access” van medewerkers met veel bevoegdheden. Ook met het oog op de ontwikkelingen als gevolg van de GDPR wetgeving verwachten we hier grote voordelen voor onze klanten. We zien er naar uit om de samenwerking met New Day de komende jaren verder uit te bouwen. De persoonlijke aanpak, doelgerichtheid en concrete verbeteringen bieden  veel perspectief.