Cyber Security Assessment

Een Cyber Security Assessment (CSA) heeft als doel de mogelijke risico’s bloot te leggen van uw organisatie, processen en systemen die te maken hebben met cybercrime. Onder Cyber Security verstaan wij:

Het vrij zijn van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring of uitval van ICT of door misbruik van ICT. Het gevaar of de schade door misbruik, verstoring of uitval kan bestaan uit beperking van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de ICT, schending van de vertrouwelijkheid van in ICT opgeslagen informatie of schade aan de integriteit van die informatie. ” (definitie NCSC, juni 2012)

Cyber Security is daarmee direct verbonden aan Cybercrime, Datalekken, Privacy, etc..

Op basis van de antwoorden van de door de NOREA ontwikkelde Cyber Security Assessement kunt u gericht acties ondernemen om de uw risico’s van cybercrime nader te identificeren en te verkleinen. De CSA biedt oplossingsrichtingen door te verwijzen naar wereldwijde standaarden die u daarbij kunnen helpen.

Wat zou een de uitvoering van een CSA voor u kunnen betekenen:

  • Het verhogen van het beveiligingsbewustzijn binnen uw organisatie.
  • Het verstevigen van het vertrouwen van uw klanten, investeerders, werknemers of burgers in de wijze waarop uw organisatie omgaat met de verwerking van gegevens en privacy.
  • Het verbetert de wijze waarop u intern en extern kunt communiceren over informatiebeveiliging, privacy en de bescherming van vertrouwelijke gegevens.

Waarom kiezen voor NewDay?

  • Wij gebruiken daar waar kan instrumenten die door de NOREA in samenspraak met de Autoriteit Persoonsgegevens zijn ontwikkeld. Hierdoor heeft u goede waarborgen voor kwaliteit en representativiteit.
  • Wij kunnen een multidisciplinair team inzetten; informatiebeveiligingsspecialisten, gespecialiseerde juristen en technische cyber security specialisten. Hierdoor heeft u altijd de juiste kennis aan boord.
Vraag vrijblijvend meer informatie aan middels ons contactformulier
of bel: +31 6 15 94 61 42 of mail info@newdayriskservices.nl.