Privacy New Day

AVG boetes Q2 2020

Het belang van maatregelen voor de AVG is u vast niet ontgaan. In het tweede kwartaal van 2020 hebben de privacy toezichthouders al minstens 46 boetes uitgedeeld. Samen komen deze boetes op ongeveer 2.9 miljoen euro. De verdeling van deze boetes onder de lidstaten staat hieronder weergegeven met gele cijfers:

 

(IT-governance, 2020)

De meest voorkomende boetes zijn:

  • 20 boetes voor artikel 5 – Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens
  • 23 boetes voor artikel 6 – Rechtmatigheid van verwerking
  • 9 boetes voor artikel 32 – Beveiliging van verwerking
  • 5 boetes voor artikel 13 – Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld
  • 5 boetes voor artikel  14 – Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen

Meest voorkomende boetes

De boetes voor artikel 5, 6 en 32 zijn meer vertegenwoordigd dan die voor andere overtredingen. In andere kwartaalrapportages komen deze ook vaker voor. De verwerking en beveiliging van data zit verweven in de kern van de AVG. Daarnaast is het van groot belang dat je alleen persoonsgegevens verwerkt als je een wettelijke basis hebt om dit te doen. Met deze wettelijke basis heb je de eerste stap gemaakt. Bij deze twee grondbeginselen gaat het in de praktijk dus vaak mis.

NewDay en de AVG

In de visie van NewDay is het voor veel soorten organisaties verstandig om bewust of bewuster met het privacy-risico om te gaan. Dit blijkt ook uit boetes die binnen de EU binnen één kwartaal zijn vergaard door ondernemingen. Bewust omgaan met privacy risico’s is nodig om aan te kunnen tonen dat je zorgvuldig en adequaat de geregistreerde persoonsgegevens beschermt en behandeld. Op die manier ben je in controle van de privacy risico’s die grote gevolgen kunnen hebben voor je klanten of onderneming.

NewDay heeft reeds diverse mkb organisaties mogen bijstaan met het:

 

  • Gereed maken voor de AVG
  • Leveren van Privacy Functionarissen
  • Leveren van Data Protection Officer en Functionaris Gegevensbescherming

 

Organisaties die NewDay bijvoorbeeld al heeft mogen bijstaan zijn:

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over uw AVG privacy risico’s? Lees dan verder op onze website of neem contact op met NewDay, wij staan u graag te woord.