Privacy New Day

Datalek simulatie

Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met security incidenten die ook nog eens een datalek kunnen worden. Sommige van deze datalekken worden calamiteiten. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe weet je een beetje wat je kunt verwachten zonder dat je door schade en schande wijzer bent geworden? Een van de manieren om je hierop voor te bereiden is een datalek simulatie. Wij mochten samen met Otherside at Work een datalek simulatie uitvoeren.  Heeft de simulatie nu de kracht om de werkelijkheid te benaderen waardoor er echt geleerd kan worden?

Waarom een datalek simulatie?

Het hebben van een procedure datalekken is inmiddels voor veel organisaties – gelukkig – niks bijzonders. Belangrijke vraag is dan natuurlijk nog wel of op het ‘moment suprême’ in de korte tijdspanne en druk, door alle mensen de mooie procePrivacy New Daydure niet over het hoofd wordt gezien.  Het echte antwoord op deze vraag kan natuurlijk alleen maar worden gegeven na opgedane ervaring met de nodige ‘leermomenten’. Deze leermomenten betekenen in de praktijk simpelweg dat er een fout is gemaakt. Van fouten kan men leren, dus niets aan de hand. Maar fouten maken wanneer zich binnen een organisatie een (groot) datalek heeft voltrokken kan erg grote ongewenste consequenties hebben. Durft u het aan? Zorgvuldige voorbereiding van de security officer, privacy officer en allerlei andere professionals binnen uw organisatie. Vervolgens één ondoordacht moment, door één wat te impulsieve reactie kan het imago van de organisatie kan in één klap teniet worden gedaan.

Voor organisaties waarbij een datalek een reëel risico is kan het daarom verstandig zijn niet te wachten op een daadwerkelijk lek van de omvang ‘calamiteit’. Het is mogelijk de werkelijkheid te benaderen door het spelen van een spel. Een serieus spel. In een dergelijk spel worden de spelers uitgedaagd hun (functie)rol te nemen en kunnen ze met elkaar ervaren hoe zij zonder consequenties fouten maken om te leren. Zodat, wanneer het er echt op aan komt, wellicht al wat belangrijke leermomenten zijn doorstaan.

Wanneer heb je een goede datalek simulatie gehad?

Dit is natuurlijk helemaal afhankelijk van wat je hoopt of verwacht te leren. Maar persoonlijk denk ik dat een spel je enerzijds de ruimte geven om eigen keuzes te maken. Juist daar liggen vaak de leermomenten. Tegelijkertijd moet het spel ook wel voldoende kaders geven om te zorgen dat de spelers nog wel met elkaar naar iets toe aan het werken zijn. Tenslotte wil je natuurlijk ook weten of je procedure werkt en of mensen daar ook op een goede manier mee om kunnen gaan.

Onze ervaringen met onze eerste datalek simulatie

Samen met Otherside at Work hebben wij recent een datalek simulatie mogen uitvoeren. Het is vooral ook erg leuk om samen met elkaar zo’n simulatie te doen. In een andere dan gebruikelijke setting worden mensen in een stresssituatie gezet en wordt de druk steeds verder opgevoerd. Je kunt zien wat het gedrag is van mensen en je kunt dus ook zien of de volgtijdelijkheid van de stapjes en vragen is zoals van tevoren was beoogd. Soms is dat zo, soms ook niet. Het gebruik van acteurs die van buiten het spel onderdeel waren van het spel, hadden een belangrijke meerwaarde. Hiermee kwam de ervaren druk ook echt van ‘buiten’.

Ook Otherside at Work heeft aangegeven de datalek simulatie als zeer waardevol te hebben ervaren. De CEO van Otherside at Work plaatste zelfs een enthousiaste opmerking over de datalek simulatie op LinkedIn:

“Een datalek-simulatie gedaan met Alexander Klaassen en ons MT en journalisten van diverse media (wat gelukkig acteurs waren….). Enorm veel van geleerd met echte stress-ervaringen en ‘disruptieve’ momenten i.p.v. alleen maar papieren en technische draaiboeken en acties.
PS. Een aanrader voor alle organisaties die eens echt willen ervaren hoe zij omgaan met crisissituaties op het gebied van informatiebeveiliging!”

Een datalek simulatie traint een team dus om adequaat gebruik te maken van de zorgvuldig opgestelde procedures binnen een organisatie. Bent u ook nieuwsgierig naar een datalek simulatie en wilt u meer informatie? Het team van NewDay staat klaar om antwoord te geven op je vraag.