De Raad van State kiest voor NewDay IT Risk & Assurance!

De Raad van State is een van de Hoge Colleges in Nederland en is zowel een belangrijk adviesorgaan van de regering als de hoogste rechtsprekende instantie bij geschillen tussen burger en overheid. NewDay heeft daar een intern IT-onderzoek mogen uitvoeren.

Wij zijn de Raad van State zeer dankbaar voor deze kans en het feit dat NewDay ook voor dit soort werkzaamheden wordt gezocht en gevonden!