NewDay feliciteert Otherside at Work met het opnieuw behalen van de ISAE3402 Type 2 verklaring.

Otherside at Work aan het woord; “Om onze XS gebruikers en alle werknemers maximaal te beschermen tegen datalekken bieden we al een aantal jaren een ISO27001 certificering aan en sinds 2017 een ISAE3402 type II verklaring. Hierbij wordt door een onafhankelijk partij getoetst of de interne beheersmaatregelen ook effectief werken conform deze ISAE3402 type II standaard. Juist deze ISAE3402 type II standaard heeft tot doel bepaalde risico’s voor gebruikers te minimaliseren. Terugkijkend over 2019 kunnen we onze XS gebruikers een ISAE3402 type II verklaring overleggen.”